D’acord amb la naturalesa del servei a domicili que ofereix Kapooli, l’Usuari és conscient que un cop un Mandatari hagi acceptat voluntàriament una comanda, es considera que l’execució del mandat de compra ha començat i per tant l’Usuari podria no tenir dret a desistir a la sol·licitud del servei de forma gratuïta.
Sense perjudici de l’anterior, els costos de cancel·lació podrien dependre dels factors següents;

1- Si el restaurant o establiment ha acceptat i ha començat a preparar la comanda, es cobrarà limport dels productes. L’acceptació per part del restaurant es comunicarà a l’Usuari mitjançant la Plataforma i/o mitjançant l’enviament de correu electrònic a l’adreça registrada per l’Usuari.


2- Si l’Usuari cancel·la la comanda una vegada el Mandatari n’ha acceptat la tramitació, es cobrarà l’import de la taxa de cancel·lació a l’Usuari. Es comunicarà a l’Usuari l’acceptació per part del Mandatari mitjançant correu electrònic. L’Usuari pot veure el cost de la cancel·lació a la Plataforma. En cas que la comanda sigui cancel·lada per part de Kapooli, els agents es posaran en contacte amb l’Usuari per comunicar-li el cost de cancel·lació si n’hi hagués.


3- En cas que el restaurant o establiment i el Mandatari hagin acceptat la tramitació de la comanda, se li cobrarà a l’Usuari el preu dels productes i la taxa de cancel·lació.


4- Els costos de cancel·lació totals apareixeran a la pantalla de l’Usuari en el moment de prémer el botó Cancel·lar present a la Plataforma. De manera prèvia, es mostrarà a l’Usuari el càrrec que s’aplicarà segons els factors descrits anteriorment.


5- Per a determinades ciutats, els costos de cancel·lació podrien no ser visibles directament des de la Plataforma. Per a aquests casos, els costos de cancel·lació que aplicaran seran els previstos a l’Annex II de les presents Condicions.


6- En cas de productes no peribles ni alimentaris, en el moment de cancel·lació del servei, si el Mandatari ja hagués realitzat la compra encomanada del producte, l’Usuari podrà encarregar al Mandatari que en faci la devolució. A aquest efecte, l’Usuari haurà de satisfer el cost total d’adquisició dels productes i costos de lliurament, així com el cost del servei de devolució. En cas que el Mandatari hagi pogut realitzar la devolució del producte, se li reintegrarà a l’Usuari el valor del producte, havent d’aquest, com s’ha dit, pagar el cost dels dos serveis de recollida i entrega, així com de devolució. La devolució en tot cas estarà subjecta a les polítiques de devolució del comerç, per la qual cosa l’Usuari manifesta ser coneixedor que en el cas de productes peribles (i.e. menjar), no es podrà procedir a la devolució i per tant, Kapooli quedarà facultat per carregar tant el producte que el Mandatari ja hagi adquirit sota el seu mandat, com el servei d’enviament incorregut.


7- No obstant això, en el cas concret de comandes realitzades a la Plataforma a través del desplegable de productes Menjar Delivery, l’Usuari s’haurà de dirigir directament a Kapooli.


8- En cas que l’Usuari hagi indicat de forma incorrecta l’adreça de lliurament dels productes, podrà consignar una nova adreça en qualsevol moment sempre que es trobi dins de la mateixa ciutat de l’encàrrec inicial i sempre que aquesta sigui una ciutat on Kapooli ofereix servei d’intermediació. En aquest cas, l’Usuari estarà encarregant la contractació d’un nou servei i accepta que se li carreguin els imports corresponents a la nova entrega. En cas de trobar-se en una altra ciutat de la inicialment indicada, aquesta no podrà modificar-se per lliurar-se a una nova ciutat i l’encàrrec es cancel·larà, l’Usuari haurà d’assumir els costos generats segons s’estableix en aquesta clàusula.


9- Kapooli es reserva el dret de cancel·lar una comanda sense necessitat d’al·legar una causa justa. En cas de cancel·lació instada per Kapooli sense una causa justa, l’Usuari tindrà dret al reemborsament de la quantitat abonada.


10- Kapooli disposa de fulls de reclamació oficials a disposició de l’Usuari, a fi del servei ofert per Kapooli, en els idiomes oficials dels països on Kapooli opera. Aquests fulls de reclamació podran sol·licitar-se per part de l’Usuari a través del servei d’atenció a l’Usuari de Kapooli i serà remesa de forma automàtica l’opció per accedir-hi. L’Usuari haurà d’especificar al correu electrònic i la ubicació exacta des de la qual realitza la sol·licitud que haurà de coincidir amb el lloc de realització del servei, en cas de dubte, aquest serà el lloc on s’haurà d’instar la reclamació.


Devolucions (Supermercat Kapooli)

Quan puc fer una devolució a Supermercat Kapooli?

Qualsevol producte es pot retornar en diferents moments

Durant la entrega de la compra
En el moment de l’entrega pots revisar l’estat dels productes i, si algun d’aquests no et satisfà, hi pots renunciar. Només ho has de dir al nostre equip. Es tornarà l’import en el transcurs de les 48h al seu número de compte bancari.

Després l’entrega
Si detectes algun defecte en el producte després de l’entrega de la compra, truca al telèfon d’atenció al client 684 401 209 o escriu un e-mail a contacto@kapooli.com per gestionar-ne la devolució. La devolució serà monetària a la targeta amb la qual s’ha efectuat la compra.

Política de devolucions

La nostra política de devolucions estableix un termini de 14 dies naturals per a productes envasats i de 24 hores per a productes frescos des del moment en què reps el producte. No hi ha límit en la quantitat de productes a retornar, sempre i quan la devolució estigui justificada. No excloem cap categoria d’articles de la nostra política de devolucions.

Per a qualsevol pregunta podeu contactar a contacto@kapooli.com

ca